Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc.

neveléstörténész, egyetemi magántanár